Ring nu 25 16 22 00

Begravelseshjælp – hvem får, og hvor meget?

Begravelseshjælp er mange ting. Det er økonomisk hjælp til efterladte fra staten. Det kan være hjælp fra private virksomheder. Det kan også være den hjælp man får som pårørende, når man henvender sig til en bedemand.

Begravelseshjælpen de fleste taler om er den man kan få fra staten, hvis afdødes formue er mindre end en specifik grænse. Grænsen indeksreguleres hvert år.

Begravelseshjælp – Hvem får? og hvor meget?

Hvor meget begravelseshjælp kan man få?

Den maksimale begravelseshjælp fra det offentlige i 2023 er kr. 12.100 for voksne, og 10.100 for unge under 18. Det gælder også fostre født efter grænsen for abort.

Kan man få mere begravelseshjælp?

Herudover er det muligt at få yderligere hjælp. Pensionister kan få efterlevelsespension, hvis de var gift med hinanden på dødstidspunktet. Efterlevelsespensionen består af tre måneders folkepension, som det var udbetalt til den afdøde, dog skal den beskattes hos efterlevende.

Der findes også efterlevelseshjælp til ikke-pensionister, hvor efterlevende kan få udbetalt omkring 15.000. Beløbet er dog afhængigt af hvor meget den efterlevende tjener. I 2023 må du ikke tjener mere end ca. 400.000, hvis du skal have efterlevelseshjælp. Hvis efterlevende tjener mindre end ca. 250.000 kommer den fulde efterlevelseshjælp til udbetaling indenfor 4 uger.

Privat begravelseshjælp

Flere og flere sparer op til deres begravelse eller bisættelse gennem private ordninger. Der findes forsikringsordninger med begravelseshjælp. Der er også ordninger hos ATP. Og så er der forskellige opsparingsordninger, som for eksempel Liv & Død. Her er det muligt at få udbetalt fra nogle hundrede kroner og op til flere hundrede tusinde kroner til at hjælpe med omkostningerne til begravelsen eller bisættelsen.

Er der mere hjælp at hente til begravelsen?

De fleste danskere benytter en bedemand til at hjælpe med begravelsen. Det er dels fordi der er tale om en ukendt situation for de fleste. Men også fordi der er en masse logistik omkring en begravelse eller bisættelse. En bedemand kan hjælpe med et overblik, og kan sørge for at løse alle de praktiske opgaver.

Nogle mennesker har desuden brug for emotionel støtte og hjælp i forbindelse med begravelsen. De officielle tal fra Det nationale Sorgcenter viser at omkring 20% af alle efterlevende ikke kan komme videre med livet på grund af sorgen og tabet.

Der er mange forskellige løsningsmodeller til at håndtere sorg. Nogle vælger et gratis tilbud. Andre vælger en psykolog, og andre igen vælger måske en sorgterapeut. Fælles er dog at det mest er de ressourcestærke individer der går i gang med at få styr på deres sorg. Mange kommer aldrig over tabet af en nærtstående.