Ring nu 25 16 22 00

Fra død til begravelse: Tiden fra døden er indtruffet til begravelse eller bisættelse skal foregå, afhænger af flere faktorer.

For det første skal der udfærdiges en dødsattest af lægen før afdøde kan flyttes til et kapel.

For det andet skal der indgås aftale med enten et kapel eller en kirke for afholdelse af en ceremoni, hvis det er afdødes eller familiens ønske.

For det tredje skal der tages hensyn til hvornår familien kan deltage i højtideligheden.

Bedemanden kender reglerne fra død til begravelse

Som udgangspunkt skal begravelse eler bisættelse udføres indenfor 14 dage fra dødstidspunktet, men det kan ikke altid lade sig gøre.
Nogle gange skal der foretages ligsyn eller obduktion af afdøde, og så er det ikke sikkert at tidsfristen kan overholdes.
Det betyder at det er muligt at udsætte en begravelse eller bisættelse i mere end 14 dage. Det kommer dog an på omstændighederne ved dødsfaldet.

Hvis du benytter en bedemand, kan du være sikker på at alle formalia bliver overholdt.

En bedemand sørger for at advisere alle involverede om hvad der skal ske, og hvornår.
Selv om det er muligt at stå for en del af det praktiske omkring et dødsfald, så er det altid en god ide at tage en samtale med en bedemand for at få et overblik over hvad der skal ordnes. Hvis du selv vil arrangere det hele er det dit ansvar at have styr på alle detaljer.

Hvor lang tid går der fra død til begravelse?

Tilfælde hvor “Fra død til begravelse” er et ukendt tidsrum

I nogle tilfælde har afdøde valgt at donere sin krop til videnskaben. I de tilfælde ved vi ikke hvor lang tid der går fra død til begravelsen. Der kan ikke planlægges en normal mindehøjtidelighed. Afdøde skal nemlig køres til patologisk institut med det samme, og det er muligt at hun eller han ikke kommer tilbage igen før der er gået 2 år. Selvom det er sjældent der går så kang tid, så må pårørende altså væbne sig med tålmodighed