Et af de spørgsmål vi ofte får, handler om vægten af kisten.Når afdøde skal bæres ud af kirken af pårørende, vil de som regel gerne vide hvad kisten vejer.Svaret er - som med så meget andet - det kommer an på… Hvad vejer en kiste? Den letteste kiste vi har er Orbit...