Ring nu 25 16 22 00

Formueberegning

Formueberegning grundlag

FormueberegningFormuen efter afdøde beregnes på dødsdagen. Den er afgørende for blandt andet begravelseshjælpens størrelse. Desuden bruger skifteretten oplysningerne i forbindelse med behandling af dødsboet.
Du kan godt få udbetalt begravelseshjælpen før alle skifterettens dokumenter er klar, men kun hvis begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis du kun søger om det faste minimumsbeløb på kr. 1.050 for personer født før 1/4 1957. Nogle gange udbetaler kommunen hjælpen som et acontobeløb. Beløbet reguleres altid, når boet er endeligt opgjort.

Formueberegning – hvordan?

Afdødes formue består af alle indeståender på danske og udenlandske bank konti og formuerettigheder. Formuerettigheder består blandt andet af engangsudbetalinger fra for eksempel ATP, pensionsordninger, livsforsikringer, begravelseskasser med videre. Hvis formuerettighederne skal beskattes, bliver skatten trukket fra, inden formuen beregnes.

Hvis afdøde var gift, eller levede i registreret partnerskab, er det den samlede formue samt eventuelle formuerettigheder, som formueberegningen er baseret på.

Bundfradrag (2022)
Bundfradraget ved beregning af boafgift kr. 312.500.
Bundfradrag ved gaveafgift er kr. 69.500 for børn og børnebørn og kr. 24.300 for svigerbørn.

Værdigrænser
Værdigrænsen for boudlæg er kr. 48.000,-.

Udlæg til efterlevende ægtefælle har en værdigrænse på kr. 810.000,-  Beløb som bliver udbetalt i forbindelse med dødsfaldet skal medregnes. Det gælder både livsforsikrings beløb og engangsydelser i pensionssager.

Arveladeren kan, jfr. arvelovens § 5, ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn. Beløbet kan pr. 1/1 2014 begrænses til en værdi af kr. 1.190.000,-.

  • Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger til den efterlevende ægtefælle, indgår ikke i en formueberegning.
  • Udgifter til begravelsen indgår ikke i formueberegningen.
  • Formueberegningen er grundlag for blandt andet begravelseshjælp og efterlevelseshjælp

Ofte stillede spørgsmål

Om Begravelse Nordsjælland ApS

Hovedkontor:
Virum Kongevej 204, 2830 Virum
Lokalkontorer
i Storkøbenhavn og Nordsjælland

Ring til hovednummer:
25 16 22 00
CVR. nummer:
38144057
Cookie- og privatlivspolitik
Vi er en sikker side, hvorfor vi er en del af Online-tryghed.dk’s sikre sider